Adres

PuurDichtbij
Krachtighuizerweg 17a
3881 PC Putten

KvK: 61424323

Privacy Verklaring

E-mail

Algemeen mailadres: hallo@puurdichtbij.nl

Als je al meedoet met PuurDichtbij: deelnemer@puurdichtbij.nl

Als je als boer, tuinder of fruitteler interesse hebt om je aanbod rechtstreeks aan PuurDichtbij deelnemers te verkopen: mijnaanbod@puurdichtbij.nl