Remeker

Remeker

Lunteren

Remeker is een rauwmelkse natuurkorst kaas, gemaakt op de boerderij De Groote Voort in de Gelderse Vallei. Voor het maken van de Remeker kazen wordt alleen melk van hun eigen Jersey-koeien gebruikt. De kaas is biologisch en wordt kort gepekeld, waardoor het zoutgehalte laag is. 

Vanaf ongeveer 1650 wordt de grond van de boerderij beheerd door de familie Van de Voort. Deze grond ligt aan de Postweg, precies waar deze weg de Lunterse Beek kruist. De familienaam ‘Van de Voort’ is ontstaan uit deze kruising, omdat een voort een doorwaadbare plaats in een beek is.

De huidige boerderij is gebouwd in 1925. In dat jaar bouwde Peter van de Voort de boerderij voor zijn zoon Jan Dirk, die in dat jaar trouwde. Een jaar later werd een zoon geboren, die weer Peter heette. Deze Peter werd de vader van Jan Dirk, de huidige boer op De Groote Voort, die ook weer een zoon heeft die Peter heet.

 

"De natuurlijke werkwijze in de gehele keten geeft de smaak!"