Het Binnenveld

Vleesboerderij het Binnenveld

Rhenen

Nabij Achterberg, in het Binnenveld van de gemeente Rhenen, wordt een agrarisch bedrijf met melkvee en vleesvee gerund. Het is een bedrijf met ongeveer 85 melkkoeien en 25 stuks jongvee. De koeien lopen in het voorjaar en de zomer zoveel mogelijk buiten. 

Voor het vlees fokken zij zo'n 150 vleeskoeien per jaar op: Belgische Blauwen en verbeterd Roodbont, beide rassen geven heerlijk mals vlees.

Ook willen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Op het bedrijf werken jongeren die niet in een normale werksituatie passen. Hier kunnen ze op hun eigen niveau zinvolle en leuke arbeid verrichten.

 

"Wij richten ons bedrijf niet alleen op pure agrarische productie maar nemen ook maatschappelijke verantwoordelijkheid."