Zorgboerder-ei

Zorgboerder-ei

Renswoude

De zorgboerderij is er om mensen een zinvolle dag invulling te geven of iemand helpen te integreren in de maatschappij. Een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en waar niet gekeken wordt naar beperkingen maar juist naar ieders mogelijkheden. De deelnemers krijgen de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen en een bijdrage te leveren op de boerderij. Iedereen komt met een eigen verhaal en achtergrond. Ieder mens is uniek en daar krijgen zij op De Zorgboerderij de ruimte om gaven en talenten te ontdekken en te uiten. 

Voor ieder mens is het belangrijk om een dagritme en een nuttige invulling van de dag te hebben. Het is prettig als de communicatie en cultuur daarbij op elkaar zijn afgestemd. Onze zorgboerderij is zo’n plaats en biedt dagopvang voor mensen die een indicatie hebben voor dagopvang of een Persoonsgebonden Budget. Er wordt uitgegaan van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Het dagprogramma wordt in overleg met de deelnemers samengesteld.
 
Wat er allemaal gebeurt op De Zorgboerderij? De dieren worden verzorgd, eieren worden geraapt, er wordt een moestuin onderhouden, er is een timmerwerkplaats en er wordt gewandeld en geknutseld. Hier komen dus de eieren vandaan.